ศิลปะ คืออะไร ? การเสพงานศิลปะ กับ ความหลากหลายในปัจจุบัน