วัดแชกงหมิว กับ กังหัน 4 ใบพัด เทพเจ้าแห่งการแก้ชง 2565