ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

ตวามหมายของตัวเลข

ในศาสตร์การทำนายทายทัก ของการทำนาย “ความหมายของเลข” ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีพลังงานในตัวเองเช่นกัน ซึ่งแต่ละเลขนั้นก็มีความสำคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธไมไ่ด้เลยว่า ตัวเลขเองนั้น แุทบจะอยู่ในทุกๆอย่างของเราเช่นกัน อย่างเช่น วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ และ รหัสประจำตัวต่างๆ รวมไปถึงตัวเลขที่เรามองไปเห็นก็ได้เช่นกัน ซึ่งในแต่ละเลขศาสตร์ (numerology) ก็มีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันไป แต่ความหมายก็ไม่ได้จะฉีกออกไปจากกันมาก

สารบัญ

ความหมายของเลข 1

ความหมายของเลข 1
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 1 เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่น มีปฏิภาณเฉียบแหลม มีไหวพริบดี ชอบการผจญภัย มีความกล้าหาญทั้งเรื่องการกระทำและความคิดดี มุมานะทะเยอทะยาน เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ซึ่งหมายเลขนี้ก็เป็นหมายเลขที่จะสื่อถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังหมายถึงคามสดชื่น มีชีวิตชีวา ไร้ซึ่งอุปสรรคใด ๆ ที่จะเข้ามารบกวน เป็นหมายเลขแห่งความเป็นผู้นำมีเรื่องของอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้อง คิดอะไรก็จะลงมือทำในทันที มีความมั่นใจในตัวเองสูง หากเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายนั้นก็จะมีผู้ให้ความเคารพเป็นอย่างมาก

ความหมายของเลข 2

ความหมายของเลข 2
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 2 เป็นเลขแห่งความเพ้อฝันหรือการจินตนาการ จะเป็นคนช่างฝัน มีความคิดบรรเจิดแบบอารมณ์ศิลปิน เป็นคนมีเมตตา สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี และยังมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ อีกทั้งหมายเลขนี้ยังเป็นตัวแทนของการเพศหญิง ในเรื่องของความอ่อนน้อม นุ่มนวล สุภาพ และอ่อนหวาน มนุษย์สัมพันธ์ดี แต่ก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวน มีเรื่องของความขี้น้อยใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ดื้อเงียบ ส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานในสายครีเอทีฟหรืองานดีไซน์

ความหมายของเลข 3

ความหมายของเลข 3
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 3 เป็นเลขแห่งความกล้าหาญ รักอิสระ ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง บ้าบิ่น มักใฝ่หาความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ พูดจาขวานผาซาก แต่มีความใจกว้างและรักในความยุติธรรม อีกทั้งหมายเลข 3 ยังเป็นหมายเลขของนักรบเกี่ยวกับการสู้รบ คือชอบเอาชนะและแพ้ไม่เป็น ในทุก ๆ เรื่อง เรียกว่าหากแพ้แล้วจะไม่ยอมใครจะต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งอยู่ตลอด ทำให้กลายเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วและว่องไว จึงทำให้ประสบความสำเร็จจากการกระตือรือร้นเหล่านี้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย

ความหมายของเลข 4

ความหมายของเลข 4
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความมีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ รู้ทันคน ฉลาดในเรื่องของการวางตัวอย่างถูกที่ถูกเวลา ชอบเดินทางไกล และมักจะประสบความสำเร็จด้วยความฉลาดของตัวเอง อีกทั้งหมายเลข 4 ยังเป็นหมายเลขแห่งการเจรจาค้าขาย พวกแม่ค้าพ่อค้าหรือนักลงทุนต่าง ๆ มีทักษะในการพูดดี โน้มน้าวเก่ง เข้าหาผู้คนเป็น ทันโลกทันเหตำการณ์ โดนหลอกยาก เพราะจะฟังและคิดตามอยู่เสมอ แต่ก็จะมีเรื่องของความฉลาดแกมโกงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงอาจทำให้เกิดศัตรูจากสิ่งที่ได้พูดออกไปนั่นเอง

ความหมายของเลข 5

ความหมายของเลข 5
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 5 เป็นเลขแห่งธรรมะ มีปัญญาดี คิดดี ทำดี เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้คนที่พบเห็น ไปไหนมาไหนมีคนนับถือ มีจิตใจดี มีความเมตตา ทำงานใด ๆ ก็จะราบรื่นเสมอ อีกทั้งหมายเลข 5 ยังเป็นหมายเลขแห่งความรู้และเรื่องของวิชาการ เป็นคนที่ชอบขวนขวายหาความรู้ใส่สมองอยู่เสมอ รักความยุติธรรม รู้จักและสามารถจำแนกสิ่งถูกรวมถึงสิ่งผิดได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ชอบชี้นำให้ผู้อื่นทำสิ่งที่ดีอยู่เสมอ อาจเป็นครู หรือนักปราชญ์ แต่จะมีความมั่นใจในตัวเองจนเกินไป จึงทำให้เผลอไปดูถูกคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ

ความหมายของเลข 6

ความหมายของเลข 6
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 6 เป็นหมายเลขแห่งศิลปะวิทยาการ เป็นคนรักอิสระ แต่ก็มีโลกส่วนตัวสูง ไม่สุงสิงและไม่เบียดเบียนใคร ชอบเรื่องของศิลปะ มีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคง จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งหมายเลข 6 ยังเป็นเลขของคนที่มีความเจ้าเล่ห์ เรื่องหูดบานี่ตัดออกไปได้เลยเพราะทันคนมาก ๆ ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ แต่ผูกมิตรเป็น เป็นคนเจ้าสำราญ รักในความสบาย มีรสนิยมสูง หาเงินเก๋ง แต่เก็บเงินไม่ค่อยเก่ง เป็นคนรักสวยรักงาม มักจะให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลตัวเองมากกว่าสิ่งใด แต่ก็เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการวางแผนได้เป็นอย่างดี มักมีปัญหาด้านการเงินและครอบครัว

ความหมายของเลข 7

ความหมายของเลข 7
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 7 เป็นหมายเลขแห่งความทุกข์โศก แต่จะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างเห็นได้ชัด ไม่เบียดเบียนใคร ชอบอยู่คนเดียว รักความสันโดษ รักงานศิลปะ มีความสามารถในเรื่องของการแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความมีเมตตาและใจบุญเป็นอย่างมาก อีกทั้งหมายเลข 7 ยังเป็นหมายเลขแห่งความอดทน รวมถึงความเพียรพยายาม ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี เป็นคนรักสงบ พูดจาตรงไปตรงมา จนบาทีกลายเป็นคำพูดขวานผ่าซากที่ทำให้คนได้ยินแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับคำพูดเหล่านั้นเสียเท่าไหร่ แต่ชีวิตก็จะมีความอมทุกข์และมักจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอยู่ตลอด

ความหมายของเลข 8

ความหมายของเลข 8
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 8 เป็นหมายเลขแห่งความลุ่มหลง เป็นคนพูดน้อย มีอะไรชอบเก็บไว้ในใจคนเดียว ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ ทำให้มีเพื่อนน้อย ชอบเอาความคิดของคนอื่นมาตัดสินและลบล้างความคิดของตนเอง ไม่ค่อยมีอารมณ์ขันกับใคร มีระเบียบวินัยและมีความฉลาดอยู่ในตัว แต่มักจะเหงาและโหยหาความรักความอบอุ่นอยู่เสมอ อีกทั้งหมายเลข 8 ยังเป็นหมายเลขแห่งความมีเล่ห์เหลี่ยมทันคน มีแต่ความวุ่นวาย เป็นคนโมโหร้าย พูดจาหวาน ๆ ไม่ค่อยเป็น มักชักจูงคนไปในทางที่ไม่ดี หัวดื้อ มักคิดการใหญ่เสมอ ชอบเข้าไปยุ่งกับเรื่องสีเทา ไม่ว่าจะเป็นการพนัน หรือยาเสพติด

ความหมายของเลข 9

ความหมายของเลข 9
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 9 เป็นหมายเลขแห่งความลึกลับ เป็นคนไม่มีความเชื่อมั่นใตรงเองหากใครมองมาจะดูเหมือนเป็นคนหยิ่งยโส เป็นคนคิดจริงทำจริง แต่มักจะต้องมาเสียใจกับกระทำของตัวเองในภายหลัง เป็นคนอารมณ์ร้อน ปากตรงกับใจ โกรธง่ายหายเร็ว แต่ทำคุณกับคนไม่ขึ้น อีกทั้งหมายเลข 9 ยังเป็นหมายเลขมงคล เป็นคนมีเซนส์ หรือสัมผัสที่ 6 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง มีความก้าวหน้าในเรื่องของการค้าขาย เป็นคนที่คาดการณ์อะไรแล้วมักเกิดขึ้นจริงเสมอ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จึงทำให้หลาย ๆ คนนั้นเข้าไม่ถึงในเรื่องของความคิดของหมายเลขนี้ ชอบทำอะไรแปลก ๆ ไม่เหมือนใคร จิตใจฟุ้งซ่าน

ความหมายของเลข 0

ความหมายของเลข 0
ความหมายของเลข 0-9 มีพลังงานบางอย่าง! บอกอะไรได้บ้าง

หมายเลข 0 เป็นเลขแห่งการเริ่มต้นใหม่ ที่เริ่มนับจากการสูญสิ้นสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม อีกทั้งหมายเลขนี้ยังเป็นหมายเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงและความทันสมัย มักทำอะไรตามใจตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จึงทำให้ขัดแย้งกับคนรอบข้างอยู่เสมอ เป็นคนขี้รำคาญ หัวดื้อ ชอบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ

บทความเกี่ยวข้อง :

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
    Always Active

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    Cookies Details

บันทึก