POPCAT ศึกรัวนิ้ว ระหว่าง ไทย และ ใต้หวัน ! อัพเดทล่าสุด

POPCAT ศึกรัวนิ้ว ระหว่าง ไทย และ ใต้หวัน ! อัพเดทล่าสุด

POPCAT

เกมส์แนว Meme ที่เป็นกระแสอย่างรวดเร็วในประเทศไทย นั้นก็คือ POPCAT

หลังจากไทยนำเด่นได้ 2 วัน วันนี้ได้โดน ใต้หวันทวงตำแหน่งคืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนำไปประมาณ 3,000,000,000 คลิก

PPS ย่อมาจากอะไร?

18/8/2567 21.59

Pops Per Second = ปริมาณคลิกต่อ 1 วินาที

ตัว K หลังตัวเลข คืออะไร?

ตัว K ย่อมาจากคำว่า Kilo ซึ่งมาจากภาษาลาติน แปลว่า พัน
ตัวอย่าง : 1K = 1,000 , 20k = 20,000 และ 314.2k = 314,200 เป็นต้น

เทคนิค POPCAT ! เกมส์แข่ง คลิก วัดสกิลนิ้วรัว ระดับประเทศ << คลิก

ไปช่วยกันกดได้ที่

popcat.click