8 บริษัท รับเหมาแรงงาน (Subcontract) ฝีมือคุณภาพ ปี 2564

รับเหมาแรงงาน-subcontract

Subcontract คืออะไร

ธุรกิจ รับเหมาแรงงาน หรือที่เรียกกันในวงการธุรกิจว่า Sub Contract นั้น ถือว่าเป็นที่นิยมมากในวงการอุตสาหกรรมโรงงาน เพราะ การจัดสรรแรงงานในขนาดใหญ่นั้น ถือเป็นเรื่องยากลำบาก และ เรื่องใหญ่เหมือนกัน การที่โรงงานจะมีฝ่าย HR แล้วก็จริง แต่ความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆของตัวพนักงาน 1 คน นั้นก็ถือว่ามีรายละเอียดแตกต่างกันไป ยิ่งจำนวนคนมาก ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามเช่นกัน ซึ่งก็เลยเป็นที่มาของธุรกิจ รับเหมาแรงงาน ที่เป็น Subcotract หรือ Outsource นั้นเอง

สารบัญ

ความหมายของ Subcontract

Subcontract คือ ผู้รับเหมาช่วง หรือการรับช่วงงานบางส่วนจากผู้รับเหมาหลักไปทำซึ่งเป็นลักษณะของการให้บริการและจัดการให้แล้วเสร็จทุกอย่าง แต่ผู้ที่ทำหน้าที่รับเหมาหลักยังเป็นผู้ผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดเช่นเดิม เช่น บริษัทรับผลิต พนักงานขนส่งสินค้า พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตำแหน่งอื่น ๆ ความสำคัญของ Subcontract  ต่อองค์กรกิจ ได้แก่

  1. ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนเช่น ค่าจ้างพนักงาน เพราะ Subcontract จะมีความรู้ความชำนาญในงานด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ
  2. สามารถควบคุมกำลังผลิตได้ เพราะ Subcontract  หรือผู้รับเหมาช่วงจะทำหน้าที่ผลิตหรือรับผิดชอบงานที่รับช่วงไปพร้อมส่งงานคุณภาพให้กับผู้รับเหมาหลัก
  3. ระบบ Subcontract  ช่วยให้องค์กรได้พนักงานที่มีทักษะและความชำนาญตรงตามความต้องการ และอาจมีโอกาสเป็นพนักงานประจำขององค์กรได้ในอนาคต ช่วยลดภาระในการจัดการในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การสรรหาบุคลากร และ Subcontract  ยังทำให้ได้ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย     
รับเหมาแรงงาน
8 บริษัท รับเหมาแรงงาน (Subcontract) ฝีมือคุณภาพ ปี 2564

8 บริษัท “รับเหมาแรงงาน”

ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รวบรวมบริษัทที่มีชื่อเสียง มากประสบการณ์ในวงการ มีสื่อเว็บไซต์ที่ผู้ต้องการจ้างเหมาแรงงาน สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย และ ข้อมูลทั้งหมดทางเรา (The Chapt) ก็รวบรวมมาจาก Google Ranking ของ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นั้นเองครับ

รับเหมาแรงงาน

บริษัท เคไอไทย จำกัด

เว็บไซต์ : https://kithaigroup.com/

รับเหมาแรงงาน

บริษัท แอลพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.lpsgroup.co.th/th/

รับเหมาแรงงาน

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

เว็บไซต์ : https://hrscservice.com/

รับเหมาแรงงาน

บริษัท จ๊อบซัพพลาย ฮิวแมน รีซอร์สเซส จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.jshr.co.th/

รับเหมาแรงงาน

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.xn--72ca2chc6blbc2f2cpd3qsa7c.com/

รับเหมาแรงงาน

บริษัท เอฟ 16 ซับคอนแทรคท์ จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.f16group.com/

รับเหมาแรงงาน

บริษัท วีดีเอส. บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.vds.co.th/Home

รับเหมาแรงงาน

บริษัท ซีเอชแอล.จ๊อบเอเจนซิ จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.chl-jobagency.com/

และ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรวบรวมไว้ 8 บริษัท รับเหมาแรงงาน ไม่ใช่การรีวิว หรือ จัดอันดับแต่อย่างได เป็นเพียงการรวบรวมไว้เท่านั้น เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง สามารถเข้าถึง และ นำไปต่อยอดได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเท่านั้นเอง


Source : https://searchitchannel.techtarget.com/

Writer : Ratchanok Phuangthanasarn