“ตรรกะป่วย” 7 ข้อ Checklist ปรับตัวก่อนที่คนรอบข้างจะเอือมระอา