ประคบเย็น ประคบร้อน ! เลือกใช้ให้ถูกอาการ ตามคำแนะนำของแพทย์